Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma -kansi

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007–2011 (2007) Opetusministeriö.

Kannen suunnittelu ja valokuva, ulkoasu ja taitto: Katja Tiilikka