Masculinities and Violence in Youth Cultures

Suurpää, Leena & Tommi Hoikkala (eds.) (2005) Masculinities and Violence in Youth Cultures. Finnish Youth Research Network & Finnish Youth Research Society.

Kannen suunnittelu: Katja Tiilikka, piirroskuva: Sami Myllyniemi