Kotimaisia lastenlyyrikoita -kansi

Koski, Mervi (2003) Kotimaisia lastenlyyrikoita. BTJ Kirjastopalvelu.

Kannen suunnittelu: Katja Tiilikka, kannen kuva: Virpi Talvitie